E-mail info@integralebedrijfsbegeleiding.be
Tel.: +32 (0)14 80 83 80

Activiteiten

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Integrale Bedrijfsbegeleiding is al jaren gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemingen.

Verwacht u dat het voeren van een boekhouding net iets meer is dan het indienen van een btw-aangifte? Dan bent u bij IBB aan het juiste adres.

Vanuit onze ervaring hechten we bij Integrale bedrijfsbegeleiding het hoogste belang aan het leveren van toegevoegde waarde aan elke klant, zowel eenmanszaken in hoofdberoep of bijberoep als vennootschappen.

Hoe evolueert uw omzet over de kwartalen en jaren heen? Beheersen we de kosten optimaal? Op welke manier kunnen we uw belastingen onder controle houden? Wanneer moeten we welke (her)investeringen doen en moeten die al dan niet gefinancierd worden?

Allemaal vragen waar u als ondernemer mee worstelt. Het is onze taak als erkend boekhoudkantoor om op die vragen het juiste antwoord te geven.

En natuurlijk kunnen opstartende zelfstandigen ook bij terecht voor het nodige advies.

Verder zijn wij gespecialiseerd in de volgende terreinen:

Startersadvies van A tot Z

Startersadvies

U zit met een plan, wij helpen dit vrijblijvend voor u uitwerken. Wij begeleiden u vanaf de prille opstart van uw onderneming. Wij zorgen voor alle aanvragen bij de verschillende instanties zodat u zich enkel hoeft bezig te houden met het opstarten van uw zelfstandige activiteit.

Bij het starten van een vennootschap verzorgen wij de hele operatie tot en met de akte van oprichting bij de notaris. Daarnaast bekijken we welke subsidies voor uw onderneming in aanmerking komen.

Wij maken uw financieel plan op en brengen uw formaliteiten in orde zoals uw ondernemingsnummer, inschrijving in de Kruispuntenbank voor ondernemingen (KBO), sociale verzekering en BTW.

Boekhouding

Taken

  • Bijhouden en superviseren van uw boekhouding
  • Periodieke rapporteringen
  • Opstellen van de te publiceren jaarrekening

IBB zorgt voor een correcte boekhouding en een vlekkeloze administratie. Zowel voor eenmanszaken als vennootschappen, van het digitaal verwerken van facturen en bankverrichtingen tot het opmaken van uw eindbalans en jaarrekening.

Verder helpen we u uiteraard graag met het aanvragen en invullen van aangiftes, BTW, belastingen, verdediging bij fiscale controles, investeringsanalyse en het opmaken van uw ondernemingsplan.

We denken met u mee over uw bedrijfsvoering en gaan verder dan een traditioneel boekhoudkantoor. We zijn immers zelf ondernemers, waardoor we u een persoonlijke en maatgerichte bedrijfseconomische dienstverlening kunnen aanbieden.  

Wij zoeken uit hoe u het meest gerichte investeringen kan maken en welke het beste fiscale model of vennootschapsvorm is voor uw onderneming.

Ons kantoor is thuis in een brede waaier van ondernemen, uitgezonderd horecazaken. Hiervoor kan u zich wenden tot gespecialiseerde boekhoudkantoren in de regio.

Fiscaliteit

Taken

  • Fiscaal advies en bijstand
  • Vertegenwoordiging bij belastingcontrole
  • Optimaliseren van uw inkomsten

Integrale Bedrijfsbegeleiding vult uw aangifte voor de personenbelasting of de vennootschapsbelasting in, alsook de BTW-aangifte. Verder verdedigen we uw fiscale dossier bij een controle door de fiscus en maken we een ondernemingsplan op maat voor u op.

Wij verstrekken fiscaal advies bij uw transacties en verzorgen de fiscale verplichtingen.

Daarnaast begeleiden wij u ook, samen met externe specialisten inzake successierechten, rechtsbijstand en sociale en familiale aangelegenheden. Bovendien maken wij voor u een optimaal pensioenplan op.

Tenslotte werken we ook met externe partners samen voor uw loonadministratie en leveren we een correcte verwerking op maandelijkse basis af. IBB is uw partner voor financiële ontzorging.

Financiële doorlichting

Integrale Bedrijfsbegeleiding zorgt voor een financiële doorlichting en een haalbaarheidsstudie van uw onderneming en investeringen. Verder helpen wij u bij het bekomen van uw financiering en zorgen we voor een managementrapportering.

Naast die doorgedreven rendabiliteitsanalyse zorgen wij voor een diepgaande waardebepaling en maken wij een financieel plan op voor uw overname of nieuwe handelszaak. Integrale bedrijfsbegeleiding maakt een correcte investeringsanalyse op en levert sociaal advies. We zorgen ook voor een geoptimaliseerde begroting en desgewenst zelfs voor een personeelsplanning.

Investeren en financiering

Financieel advies

Iedere ondernemer die wil groeien, moet durven investeren. Maar dat is niet makkelijk, maar u staat er niet alleen voor. IBB maakt samen met u budgetteringen op en zorgt voor een doorgedreven financiële analyse en strategisch advies. In één oogopslag krijgt u van ons de volledige stand van zaken van uw onderneming mee.

Wat kost nu eigenlijk mijn wagenpark? Mijn gebouwen? Zijn mijn cijfers beter of slechter dan vorig jaar? Met ons digitaal dashboard bent u ten allen tijden op de hoogte en wordt uw onderneming volledig ontzorgd. Door onze doorgedreven haalbaarheidsanalyse bent u 100% geïnformeerd voor u een nieuwe investering aangaat.

Pensioen en vermogen

Uw pensioen als zelfstandige

De pensioenen staan onder druk en we staan als maatschappij voor een aantal uitdagingen. Bij de bevolking onder de 65 jaar zien we een dalende activiteitsgraad, een vroegere uitstap en een massale pensionering van de babyboom generatie. Daarnaast verhoogt de levensverwachting en stellen we vast dat de huidige generatie gepensioneerden steeds minder bereid is om hun levensstandaard aan te passen aan hun pensioen.

Door de stijgende levensverwachting wordt pensioenopbouw in de toekomst heel belangrijk. We zien immers dat pensioenen worden opgesoupeerd met alle gevolgen van dien. Daarom wijzen we op het belang van eigen pensioensopbouw en berekenen we hoeveel u nodig heeft om uw huidige levensstandaard te kunnen volhouden. Welk kapitaal heeft u nodig voor een gerust financieel pensioen?

Waardering en overname

Bij het overnemen van een onderneming of handelszaak, kan u rekenen op Integrale Bedrijfsbegeleiding voor bijstand. Wij zorgen voor een gedetailleerde en doorgedreven waardering van uw nieuwe zaak. We maken samen met u een strategisch plan en berekenen op die manier of de overname voor u een haalbare kaart wordt.

Onze ervaren medewerkers bekijken samen met u of er muziek zit in de onderneming die u wil starten of overnemen.